Search the Community

Showing results for tags 'Minna no Nihongo'.

Found 1 result

  1. Загальні риси японської мови Частини мови. В японській мові виділяють дієслова, прикметники, іменники, прислівники, сполучники та частки. Порядок слів. Присудок завжди стоїть в кінці речення, а означення передує означуваному слову. Присудок. В японській мові присудок буває трьох видів - іменниковий, дієслівний та прикметниковий. Присудок змінюється залежно від того, виражає він: 1) ствердження чи заперечення; 2) минулий час чи майбутньо-теперішній. Прикметники поділяються за типом відмінювання на な - прикметники (предикативні) та い – прикметники (напівпредикативні). В японській мові слова не змінюються за особами, родами чи числами Частки. Частки вказують на граматичні зв'язки між словами, виражають ставлення до співрозмовника чи до третьої особи, а також виконують роль сполучників між реченнями. Пропуск слів. Слова та фрази (навіть підмет чи додаток) можуть випускатися, якщо вони зрозумілі з контексту. Японська писемність В японській мові існують три види письмових знаків: хіраґана, катакана та ієрогліфи. Хірагана і катакана є різновидами складової абетки, кожен знак (чи літера) якої відповідає одній морі (мора – одиниця звучання в японській мові). Ієрогліфи мають і смисловий, і звуковий зміст. В японській писемності використовуються всі три види знаків. Катакана застосовується для написання іншомовних власних назв та запозичених слів. 1945 ієрогліфів затверджено як "Перелік найуживаніших ієрогліфів". Хіраґаною записують частки і змінні частини дієслів, прикметників тощо. Крім того, в написах, адресованих іноземцям, використовують ромадзі (латинські літери). їх можна побачити на вивісках з назвами станцій, дороговказах тощо. Нижче наведено приклади усіх чотирьох видів писемності: ヨスさん は ヴェトスさん と 公園 へ 行きます (Yosu-san wa Vetosu-san to kouen e ikimas) Пан Йос з Паном Ветосом ідуть до парку 公園 - ієрогліфи (кандзі) ヴェトス - катакана いきます - хірагана Yos - ромадзі