Search the Community

Showing results for tags 'японский язык'.

Found 2 results

  1. Курсы организованы в рамках Языкового центра НТУУ «КПИ» - Японская Фундация на базе Украинско-Японского Центра НТУУ «КПИ» *С этого учебного года в рамках регулярной программы изучения японского языка в Украинско-Японском Центре на ряду с обычными для нас группами открываются группы начального уровня нового типа: 1) обучение в этих группах проводится по недавно разработанном Японской Фундацией учебнику «Маругото», основной особенностью которого является направленность на развитие коммуникативных навыков; 2) на данный момент запускается 2 уровня учебника: «Маругото 1» - обучение по этому учебнику начинается с ноля, идеально подходит для тех, кто не знает даже японских алфавитов, соответственно, для поступления не нужно сдавать экзамен; «Маругото 2» - для людей, которые уже имеют небольшой опыт изучения японского языка. Присоединяйтесь!!! Годичные курсы : Количество учебных часов: 2 раза в неделю по 1,5 часа x 32 недели = 96 часов *Средне-высший уровень: 1 раз в неделю по 2 часа х 32 недели = 64 часа Количество слушателей в группах: 15-20 (группа открывается при условии регистрации не менее 12 человек) Отбор проводится по результатам вступительных экзаменов. Для поступления в группы Маругото сдавать экзамен не необходимо, для групп начального уровня 1 необходимо иметь базовые знания хираганы-катаканы (японских алфавитов), группы выше начального уровня 1 - письменный экзамен (слушатели, получившие свидетельство, зачисляются в группы без экзаменов) Условие поступления: возраст старше 16 лет Набираемые группы: - группы начального уровня (5 уровней) - группы среднего уровня (4 уровня) Подробная информация в разделах Расписание курсов, Cодержание занятий Краткосрочные группы: Группы высшего уровня (в сентябре набирается группа ①) ① Группа высшего уровня 1 «Группа по подготовке к Квалификационному экзамену по японскому языку (2 уровень)» ② Группа высшего уровня 2 «Группа по подготовке к сдаче экзамена на стажировку в Японии по программе Японского правительства» Детские группы:   Детская группа - 15 занятий на протяжении 15 недель (40 часов) Условия поступления: возраст 8-12 лет Подробная информация в разделах Расписание курсов, Cодержание занятий Подача заявок, вступительные экзамены Подача заявок: Время: 1 сентября (Сб) - 8 сентября (Сб), Пн-Сб 11:00-19:00, Место: семинарская аудитория УЯЦ Необходимые документы: заполненный бланк заявки с фото и копия паспорта Получить бланк заявки можно с августа месяца в следующих местах: ① Сайт Украинско-Японского Центра (http://www.uajc.com.ua) ② Библиотека Украинско-Японского Центра Экзамены: Середина сентября (для групп Маругото - не проводится; начальный уровень 1 - собеседование-тестирование на знание хираганы-катаканы; начальный уровень 2- средние уровни - письменный экзмен) Справки и дополнительная информация: отдел японского языка УЯЦ НТУУ "КПИ" Пн-Пт, 9:30-18:00 Тел. 406-81-66 (Наталья) jlc-support@uajc.kpi.ua
  2. Загальні риси японської мови Частини мови. В японській мові виділяють дієслова, прикметники, іменники, прислівники, сполучники та частки. Порядок слів. Присудок завжди стоїть в кінці речення, а означення передує означуваному слову. Присудок. В японській мові присудок буває трьох видів - іменниковий, дієслівний та прикметниковий. Присудок змінюється залежно від того, виражає він: 1) ствердження чи заперечення; 2) минулий час чи майбутньо-теперішній. Прикметники поділяються за типом відмінювання на な - прикметники (предикативні) та い – прикметники (напівпредикативні). В японській мові слова не змінюються за особами, родами чи числами Частки. Частки вказують на граматичні зв'язки між словами, виражають ставлення до співрозмовника чи до третьої особи, а також виконують роль сполучників між реченнями. Пропуск слів. Слова та фрази (навіть підмет чи додаток) можуть випускатися, якщо вони зрозумілі з контексту. Японська писемність В японській мові існують три види письмових знаків: хіраґана, катакана та ієрогліфи. Хірагана і катакана є різновидами складової абетки, кожен знак (чи літера) якої відповідає одній морі (мора – одиниця звучання в японській мові). Ієрогліфи мають і смисловий, і звуковий зміст. В японській писемності використовуються всі три види знаків. Катакана застосовується для написання іншомовних власних назв та запозичених слів. 1945 ієрогліфів затверджено як "Перелік найуживаніших ієрогліфів". Хіраґаною записують частки і змінні частини дієслів, прикметників тощо. Крім того, в написах, адресованих іноземцям, використовують ромадзі (латинські літери). їх можна побачити на вивісках з назвами станцій, дороговказах тощо. Нижче наведено приклади усіх чотирьох видів писемності: ヨスさん は ヴェトスさん と 公園 へ 行きます (Yosu-san wa Vetosu-san to kouen e ikimas) Пан Йос з Паном Ветосом ідуть до парку 公園 - ієрогліфи (кандзі) ヴェトス - катакана いきます - хірагана Yos - ромадзі