Sign in to follow this  
Followers 0
Kiranatos

Японська мова з Kiranatos’ом по “Minna no Nihongo”

1 post in this topic

Загальні риси японської мови

Частини мови. В японській мові виділяють дієслова, прикметники, іменники, прислівники, сполучники та частки.

Порядок слів. Присудок завжди стоїть в кінці речення, а означення передує означуваному слову.

Присудок. В японській мові присудок буває трьох видів - іменниковий, дієслівний та прикметниковий. Присудок змінюється залежно від того, виражає він:

1) ствердження чи заперечення;

2) минулий час чи майбутньо-теперішній. Прикметники поділяються за типом відмінювання на な - прикметники (предикативні) та い – прикметники (напівпредикативні). В японській мові слова не змінюються за особами, родами чи числами

Частки. Частки вказують на граматичні зв'язки між словами, виражають ставлення до співрозмовника чи до третьої особи, а також виконують роль сполучників між реченнями.

Пропуск слів. Слова та фрази (навіть підмет чи додаток) можуть випускатися, якщо вони зрозумілі з контексту.

Японська писемність

В японській мові існують три види письмових знаків: хіраґана, катакана та ієрогліфи.

Хірагана і катакана є різновидами складової абетки, кожен знак (чи літера) якої відповідає одній морі (мора – одиниця звучання в японській мові). Ієрогліфи мають і смисловий, і звуковий зміст.

В японській писемності використовуються всі три види знаків. Катакана застосовується для написання іншомовних власних назв та запозичених слів. 1945 ієрогліфів затверджено як "Перелік найуживаніших ієрогліфів". Хіраґаною записують частки і змінні частини дієслів, прикметників тощо. Крім того, в написах, адресованих іноземцям, використовують ромадзі (латинські літери). їх можна побачити на вивісках з назвами станцій, дороговказах тощо. Нижче наведено приклади усіх чотирьох видів писемності:

ヨスさん は ヴェトスさん と 公園 へ 行きます

(Yosu-san wa Vetosu-san to kouen e ikimas)

Пан Йос з Паном Ветосом ідуть до парку

公園 - ієрогліфи (кандзі)

ヴェトス - катакана

いきます - хірагана

Yos - ромадзі

hira.jpg

kata.jpg
Edited by Kiranatos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0